Clipper Stad Amsterdam
ECL
Inspirit
IRIS
International Water Assessment Centre
Jan Kassies Prijs
Leer Uitstekend College A'dam
Lussing Financiële Planning
NederLandBovenWater
PRISM
Redevco Real Estate Asset Management
Restaurant Het Hemelse Gerecht
Savaz Uitzendzorg
Akoesticum
Vinea Jongerenreizen
NoordRijk
Baabl Language Services
Waterland van de Toekomst
NederLandBovenWater

Het programma NederLandBovenWater heeft tot doel de beschikbare kennis en inzichten met betrekking tot gebiedsontwikkeling te verdiepen en verspreiden. Om dat te bereiken worden praktijkervaringen gedeeld en toegankelijk gemaakt. Het programma NederLandBovenWater (2007–2009) is een initiatief van Habiforum en Nirov. Momenteel krijgt het, in samenspraak met overheden en marktpartijen, verdere invulling.