IKC NoordRijk
Bonhoeffer gedenkruimte, Castricum
Bonhoeffer overview
KKA gevelbord
Randstad Frontoffice, Groningen
RET, barometer t.b.v. beter presteren
Savaz gevel, Ferd. Bol, A'dam
Taart & Bonbondozen (Randstad)
Plaquette Herman Heuff, Heemstede

Portret en tekst van en over de schilder Herman Heuff (1875-1945) is gegraveerd in een 12 mm. dikke plaat brons. Door de schaduwpartijen tot verschillende diepten, 3, 6 en 9 mm. in het materiaal te freezen onstaat er een verrassend relief. De plaquette is te bewonderen aan de gevel van het pand 'De Dorstige Kuil' (Koediefslaan 69, Heemstede) een oude herberg waar tegenwoordig het secretariaat van Stichting IRIS huist!