Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt

Cahier Waardenmakerij
 
Dit cahier is de tweede uitgave in de serie Cahier Gebiedsontwikkeling. Het eerste boekje verscheen voorjaar 2011 en droeg de titel ‘Verdienmogelijkheden’.
Er volgen nog twee uitgaven in de loop van 2012.
Om de eenheid in deze serie te kunnen waarborgen heeft drukkerij Calff & Meischke voor de vier deeltjes het omslagpapier, Sirio Pearl Graphite, in één keer ingekocht en opgeslagen in haar magazijn.
Om het geheel te complementeren zal er straks een omdoos wordt ontwikkeld om de vier Cahiers in te bewaren.


 
Het cahier ‘Waardenmakerij’ gaat over het maken van waarde en waarden. Daarmee staat het met één been in de wereld van moderniteit waarin maakbaarheid steeds is verondersteld. Of dit vandaag de dag dwaze overmoed is, dan wel een nobel en realistisch streven, hangt in sterke mate af van de aard van de waarden waarover we het hebben.