Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt
PRISM (Pechora River basin Integrated System Management) is een Nederlands-Russische samenwerking welke tot doel heeft het onderzoeken, in kaart brengen en rapporteren van ecologische en economische factoren in de Russische Pechora delta.

Het boek is en verkorte inhoudsopgave van de rapporten welke zijn opgesteld gedurende de afgelopen vijf jaar. Details, schema's en grafieken vind je op de CD-Rom welke fraai in het omslag van de publicatie is verwerk d.m.v. een transparante inleg-tray. Een titel opdruk voor het boek was daarom overbodig.