Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt
Voor de draad ermee, inspiratieboek voor waterlandschappen.

Een rijk ideeënboek waar publieke en private organisaties het blauwe goud van de 21ste eeuw verzilveren naar aanleiding van de prijsvraag 'Waterlandschap van de Toekomst'. Het omslag heeft een 'niveau präge' welke de kaart van Nederland visualiseerd in vier niveau verschillen, afgeleid van NAP hoogten. De bindwijze 'wire-o' is gekozen om de sfeer van schetsen en ideeën weer te geven.