Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt
Ruimte en visie, het sociaal Jaarverslag RIZA in boekvorm, 2001.

De illustratie (Full-Color) op het omslag is ingelijmd in een präge-vlakje. Twee kleuren PMS t.b.v. het binnenwerk.