Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord, synopsis van verkenning

In Groot Mijdrecht Noord is het mogelijk om ernstige regionale waterproblemen om te buigen naar kansen voor de Noordvleugel waar het gaat om natuur en recreatie en klimaatbestendig wonen en werken. Niet voor niets is het project benoemd tot icoon van het Groene Hart. Meer hierover staat in dit boek, dat een synopsis is van de voorverkenning en de verkenning, met een doorkijk naar de planstudie en de realisatie.

Het boek is qua uitstraling geheel in lijn met de eerder verschenen publicatie NederLandBovenWater.