Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt
Hoogwater dreigt... samen sterk!

Hoogwater dreigt... samen sterk! IRMA maakt het verschil en brengt ruimtelijke ordening en waterbeheer samen. 153 projecten in woord en beeld over de ruimtelijke aanpak van het hoogwaterbeleid in het stroomgebied van Rijn en Maas.

Vertaald in het Frans (rode rug), Engels (gele rug) en Duits (groene rug). Bijzonder hoge oplage in full-color waarbij alleen de zwarte drukgang werd vervangen ten behoeve van de taalwissels.